Sportovní příprava předškoláků

Všestranné cvičení pro děti předškolního věku ( 4-6 let ) vedené s důrazem na správné držení těla a odpovídající rozvoj všech pohybových schopností ( obratnosti, koordinace, síly, rychlosti, vytrvalosti, ohebnosti). Cílem je vést děti k aktivnímu způsobu života, k lásce k pohybu a vytvořit pevné základy pro trénink v následné věkové kategorii. Neméně důležité je ale taky dát jim prostor vybít si energii, zabavit se a mít radost z pohybu, umět se odpoutat od rodičů, naučit se zvládnout prohru, prosadit se v kolektivu nebo naopak podřídit se při týmové spolupráci, rozvíjet senzomotoriku... a spousta dalších pozitiv.

Cvičení probíhá formou her a zábavy s využitím různých cvičebních pomůcek, náčiní a nářadí.

 

Tréninky : 1x týdně 1 hod.

Obsah tréninků :

- pohybová průprava ( návyk správného držení těla, ohebnost )

- rozvoj základních pohybových činností ( lezení, běh, skok, jednoduchý hod )

- gymnastická příprava 

- cvičení s míčem

- pohybové hry, soutěže, překážkové dráhy

 

Rozvrh tréninků : 

  středa  17,15 - 18,15 hod.  Gymnázium ( malá tělocvična )

 

 

Cena : 180,- Kč / měsícNaši sponzoři

 

 
 
deti