SPORŤÁČEK - Sportovní příprava předškoláků

Všestranné cvičení pro děti předškolního věku ( 4-6 let ) vedené s důrazem na správné držení těla a odpovídající rozvoj všech pohybových schopností ( obratnosti, koordinace, síly, rychlosti, vytrvalosti, ohebnosti). Cílem je vést děti k aktivnímu způsobu života, k lásce k pohybu a vytvořit pevné základy pro trénink v následné věkové kategorii. Neméně důležité je ale taky dát jim prostor vybít si energii, zabavit se a mít radost z pohybu, umět se odpoutat od rodičů, naučit se zvládnout prohru, prosadit se v kolektivu nebo naopak podřídit se při týmové spolupráci, rozvíjet senzomotoriku... a spousta dalších pozitiv.

Cvičení probíhá formou her a zábavy s využitím různých cvičebních pomůcek, náčiní a nářadí.

 

Tréninky : 2 x týdně 1 hod.

Obsah tréninků :

- pohybová průprava ( návyk správného držení těla, ohebnost )

- rozvoj základních pohybových činností ( lezení, běh, skok, jednoduchý hod )

- gymnastická příprava

- cvičení s míčem

- pohybové hry, soutěže, překážkové dráhy

 

Rozvrh tréninků :

středa 16,10 - 17,05 hod.

pátek  16,35 - 17,35 hod.

 

Místo :  

 gymnastická tělocvična Gymnázia


Cena : 420,- Kč / měsícNaši sponzoři

 

 
deti